Smernice delovanja

KAKO DELUJEMO

Vsi člani Pegasus skupnosti se v medsebojni komunikaciji tikamo. 

Vedno delujemo v interesu širše podjetniške skupnosti, ne le v ozkem interesu posameznikov.

Prepoznavamo svojo odgovornost pri tem, da s svojimi dejanji spodbujamo medsebojno pomoč in sodelovanje.  

Vedno smo pripravljeni deliti dober nasvet, ko smo za to zaprošeni.

Spoštujemo lastno in delo drugih. 

ETIČNI KODEKS

1. Verjamemo, da smo kot podjetniki poklicani k odgovornemu ravnanju, ne le do svojih družin,
odjetniških prijateljev in sodelavcev, temveč tudi do okolja, v katerem živimo in delamo.  

2. Verjamemo, da je pozitivna energija, s katero podjetniki spreminjamo prihodnost, vedno vtkana v naše medsebojne odnose.
Prav zaradi tega si vedno prizadevamo, da takšna tudi ostane.

3. Verjamemo, da je spoštovanje temelj podjetniškega ravnanja in kot takšno nujno potrebno
za zdrave medsebojne odnose in uspeh naših podjetij. 

4. Verjamemo, da je pripravljenost na nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči tista odlika,
ki krasi vsakega uspešnega podjetnika. Z danim nasvetom, z odpiranjem vrat in z moralno podporo drug drugemu
pomagamo sebi in drugim, da postajamo boljši. Ne le boljši podjetniki, temveč tudi boljši ljudje. 

5. Verjamemo, da skupaj gradimo okolje medsebojnega zaupanja, sodelovanja in varnosti
in s tem bogatimo naše delovno in življenjsko okolje.

6. Verjamemo, da sta osebna rast in razvoj vsakega podjetnika osnovno vodilo za rast naših podjetij. 

7. Verjamemo, da s svojim ravnanjem vedno spodbujamo etične in moralne medsebojne odnose
in s tem krepimo pripadnost v naši podjetniski skupnosti.