Vloga za članstvo v podjetniškem centru Pegasus

V okviru članstva me zanima (označi-lahko več):

Po izpolnitvi vloge za članstvo vas bomo v roku 5 delovnih dni povabili na osebni razgovor in vam podrobneje obrazložili pogoje in način delovanja Podjetniškega centra Pegasus. V nadaljevanju navajamo zgolj osnovno obveznost Podjetniškega centra Pegasus ter člana.

Obvestilo o obveznostih

Obveznosti in zaveza Podjetniškega centra Pegasus
Podjetniški center Pegasus se zavezuje izvesti vse aktivnosti v skladu s sprejetim in predstavljenim
letnim programom aktivnosti ter si pridržuje pravico, do spremembe datumov in vsebine posameznih
aktivnosti. V kolikor je posameznik prisoten na vsaj 75% aktivnosti Podjetniškega centra Pegasus in s
storitvijo ni zadovoljen, mu članarino vrnemo v celoti.

Obveznosti člana
Članstvo v Podjetniškem centru Pegasus za obdobje enega leta znaša 500 € + DDV. Član se
zavezuje članarino poravnati v enkratnem znesku najkasneje 10 dni po oddani prijavnici. Član se
zavezuje, da se bo ravnal po etičnem kodeksu članstva in spoštoval pravila obnašanja določena s
strani Podjetniškega centra Pegasus.

Izjava o varovanju osebnih podatkov
Z izpolnitvijo in oddajo vloge za včlanitev dovoljujem Podjetniškemu centru Pegasus, Gerbičeva 57,
Ljubljana, da uporablja, obdeluje, vodi in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah kontaktov.
Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je statistična obdelava,
pošiljanje vabil, obveščanje o aktivnostih in ponudbi ter ostala komunikacija preko pošte, e-pošte,
telefona, SMS-a. Podjetniški center Pegasus spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne
podatke, pridobljene preko prijavnice, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Podatki se hranijo oziroma obdelujejo do preklica te izjave.